.

قربان بیرمی نشانلنه دی

Attention: open in a new window. Print

14
September
2016
بابرکلتوری انجمنی خیرو برکت منبعی بولمیش قربان بیرمینی، اعضالری نی ایش حیات و امکانیت لری نی نظر گه توتیب، سیپتیمبر آیی نینگ 17 ینچی کونی تجلیل قیله دی. انجمن نینگ حرمتلی اعضالرینی کمال احترام بیلن، اوشبو فیضلی کون مناسبتی بیلن اوتکزیله دیگن خیرلی محفل گه اشتراک ایتیش لری اوچون تکلیف ایته دی ستکهلم شهری، تومبا منطقه سی Lördagen den 17 september kl. 14:00 . Storvretsvägen 27 Tumba. حرمتلر بیلن بابر کلتوری انجمنی

Last Updated on Wednesday, 14 September 2016 21:47
Written by Administrator

 

رمـضـان بـیـرَمـی نـشـانـلـنـه دی

Attention: open in a new window. Print

17
June
2016

بابر کلتوری انجمنی سه شنبه کونی ( 5 جولای 2016  رمضان بیرمنی بیرینچی کونی ساعت 15:00 ) تومبا ده گی ستوروریتین سالونیده فیض و برکت منبعی بولمیش رمضان بیرمینی نشانلیدی بابر کلتوری انجمنی برچه محترم اعضالریدن اوشبو قوتلوغ مراسم گه تشریف کیلتیریشلرینی ایستب رمضان بیرمینی خوشلیک بیلن کوتیب آلیش لرینی آرزو قیله دی

Adress : Storvretsvägen 27, 14754 Tumba

Tid : 15:00

Datum : 05-07-2016

Last Updated on Sunday, 26 June 2016 14:30
Written by Administrator

   

Zahiriddin Muhammad Bobur

Attention: open in a new window. Print

29
May
2016

» دوامی...

Last Updated on Friday, 17 June 2016 15:06
Written by Administrator

   

به جنبش افتخارها

Attention: open in a new window. Print

15
April
2016

» دوامی...


Written by yildirim

   

امیر تیمورگه هیکل اورنه تیلیشی قصه سی

Attention: open in a new window. Print

07
April
2016

» دوامی...

Last Updated on Friday, 08 April 2016 22:39
Written by yildirim

   

بورقوت

Attention: open in a new window. Print

06
April
2016

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 06 April 2016 15:42
Written by yildirim

   

فرزند شهید وطن شهرالله شهپر

Attention: open in a new window. Print

04
April
2016

 

» دوامی...


Written by yildirim

   

تیمور حقیده

Attention: open in a new window. Print

04
April
2016

 

» دوامی...

Last Updated on Monday, 04 April 2016 14:44
Written by yildirim

   

پیام فدراسیون ففتا

Attention: open in a new window. Print

29
March
2016

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 29 March 2016 13:22
Written by yildirim

   

نوایی و بابر حقیده

Attention: open in a new window. Print

24
March
2016

» دوامی...

Last Updated on Monday, 28 March 2016 16:22
Written by yildirim

   

شورای انسجام تورکتباران دری زبان افغانستان

Attention: open in a new window. Print

24
March
2016

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 24 March 2016 13:20
Written by yildirim

   

Page 1 of 58

Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100

Copyright © 2004 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide