دوازدهمین کنگره انجمن فرهنگی بابر

Attention: open in a new window. Print

10
February
2016

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 10 February 2016 22:52
Written by yildirim

 

افغانستانده نوایی شناسلیک

Attention: open in a new window. Print

10
February
2016

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 10 February 2016 20:39
Written by yildirim

   

علیشیر نوایی و ظهیر الدین محمد بابر توغیلگن کونلری نشانلنه دی

Attention: open in a new window. Print

07
February
2016

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 07 February 2016 21:49
Written by yildirim

   

فرهاد عشقی

Attention: open in a new window. Print

07
February
2016

» دوامی...


Written by yildirim

   

اساسنامه

Attention: open in a new window. Print

03
February
2016

» دوامی...


Written by Administrator

   

امیر خسرو دهلوی

Attention: open in a new window. Print

31
January
2016

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 31 January 2016 12:53
Written by yildirim

   

چند بیت از یک غزل فارسی نوایی - فانی

Attention: open in a new window. Print

28
January
2016

» دوامی...


Written by yildirim

   

نوایی دیوانیدن میناتور

Attention: open in a new window. Print

28
January
2016

» دوامی...


Written by yildirim

   

قصهٔ اختتام خمسهٔ نوایی

Attention: open in a new window. Print

21
January
2016

 

به مناسبت تجلیل از 575مین زادروز امیر کبیر 

 

علیشیر نوایی در افغانستان

» دوامی...

Last Updated on Monday, 25 January 2016 21:45
Written by yildirim

   

علیشیر نوایی ادبیات موزیمی

Attention: open in a new window. Print

23
January
2016

 

موزیم بناسی باغچه سیده، شاعرنینگ 500 ییللیگی مناسبتی بیلن قوییلگن

نوایی نینگ بیرینچی هیکلی

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 31 January 2016 22:18
Written by yildirim

   

بهادر شاه ظفر

Attention: open in a new window. Print

12
January
2016

 

» دوامی...


Written by yildirim

   

Page 1 of 55

Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100

Copyright © 2004 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide