قپچاقهای گوسفندی ـــ جلایر عظیمی

Attention: open in a new window. Print

24
November
2015

 

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 24 November 2015 23:43
Written by yildirim

 

پروفیسور جوزجانی بیلن مصاحبه

Attention: open in a new window. Print

22
November
2015

 

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 22 November 2015 22:33
Written by yildirim

   

از خاطرات سفر تاشکینت. به قلم داکترغلام نبی سلطانی

Attention: open in a new window. Print

22
November
2015

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 26 November 2015 22:24
Written by yildirim

   

تاتارستان کونی نشانلندی

Attention: open in a new window. Print

17
November
2015

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 18 November 2015 21:01
Written by yildirim

   

میرزا مرتضی قل مرتضی

Attention: open in a new window. Print

06
November
2015

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 17 November 2015 14:45
Written by yildirim

   

DAVLATGA RAHBARLIK MASALASI

Attention: open in a new window. Print

08
October
2015

» دوامی...


Written by yildirim

   

قربان هییتی مبارک بولسین

Attention: open in a new window. Print

20
September
2015

» دوامی...


Written by yildirim

   

تذکرۀ الکترونیکی یک وثیقۀ مدرن شهروندی است یاسلاح استعماری

Attention: open in a new window. Print

20
September
2015

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 20 September 2015 11:49
Written by yildirim

   

دست آوردهای اوپرای اوزبیک

Attention: open in a new window. Print

15
September
2015

دست آوردهای اوپرای اوزبیک

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 08:31
Written by Administrator

   

میسرزاقوا - سرایندهٔ حنجره طلایی

Attention: open in a new window. Print

07
September
2015

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 08 September 2015 16:03
Written by yildirim

   

آیامحمد گل مهنمد واقعاً پیشوا وبابای پشتونهاست؟

Attention: open in a new window. Print

11
September
2015

» دوامی...

Last Updated on Friday, 11 September 2015 21:08
Written by yildirim

   

Page 1 of 53

Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 94 Warning: Illegal string offset 'active' in /customers/1/5/a/babur.org/httpd.www/babur/templates/face/html/pagination.php on line 100

Copyright © 2010 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide