محمود خان بیکلر بیگی سرپل - به قلم دوکتور جلایر عظیمی

Attention: open in a new window. Print

20
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 21 December 2014 15:19
Written by yildirim

 

یــیــر یــک قــامــوســی عــالــم اســتــاد هــاشــم شــایــق افــنــدی حــیــاتــیــدن لــوحــه لــر

Attention: open in a new window. Print

19
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 19 December 2014 23:45
Written by yildirim

   

اوزبیک خان و نقش او در امپراتوری (آلتین اوردو)

Attention: open in a new window. Print

18
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 18 December 2014 22:34
Written by yildirim

   

نوایی سیاستمدار پیشگام... رحیم ابراهیم

Attention: open in a new window. Print

15
December
2014

» دوامی...


Written by yildirim

   

یوکسک خیال و اوچمس سیما

Attention: open in a new window. Print

11
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 11 December 2014 22:37
Written by yildirim

   

"Jobb eller familj ?" En konferens för hela familjen

Attention: open in a new window. Print

10
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 10 December 2014 22:28
Written by Babur föreningen utbildningsenheten

   

جستجوی وجوه مشترک بین دین و سکولاریزم در کشورهای اسلامی

Attention: open in a new window. Print

06
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 07 December 2014 00:21
Written by yildirim

   

تختگاه هیچکس - مصاحبه با استاد ناصر پور پیرار

Attention: open in a new window. Print

04
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 04 December 2014 21:22
Written by yildirim

   

«بابر کلتوری انجمنی» خاتین – قیزلر بولیمی نیننگ ییغیلیشی

Attention: open in a new window. Print

02
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 02 December 2014 23:28
Written by yildirim

   

بابا رحیم مشرب

Attention: open in a new window. Print

02
December
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 04 December 2014 21:38
Written by yildirim

   

.

Attention: open in a new window. Print

01
December
2014

 

 

Last Updated on Tuesday, 02 December 2014 22:42
Written by .

   

Page 1 of 44

Copyright © 2010 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide

mooCow mooCow mooCow
mooCow