پروفیسور شرعی جوز جانی ابوبکر جوزجانی

Attention: open in a new window. Print

31
August
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 31 August 2014 23:23
Written by yildirim

 

ماجرای به قدرت رسیدن اوزبیک خان - قسمت دوم

Attention: open in a new window. Print

26
August
2014

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 20:48
Written by yildirim

   

ترجمهٔ یک غزل و یگ رباعی جامی به اوزبیکی

Attention: open in a new window. Print

25
August
2014

 

» دوامی...


Written by yildirim

   

نوایی سیاستمدار پیشگام در دفاع از حقوق بشر - رحیم ابراهیم

Attention: open in a new window. Print

23
August
2014

 

» دوامی...


Written by yildirim

   

نودوپنجمین سالگرد استقلال تجلیل شد

Attention: open in a new window. Print

22
August
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 22 August 2014 21:05
Written by yildirim

   

شرعی جوزجانی به صفت رئیس نمایندگی بنیاد بین المللی بابر، در شهر ستاکهولم تعیین گردید

Attention: open in a new window. Print

21
August
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 23:21
Written by yildirim

   

کنسرت به پیشواز نودوپنجمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

Attention: open in a new window. Print

12
August
2014
 

کنسرت به پیشواز نودوپنجمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

انجمن افغانها در همکاری با انجمنهای دیگر افغانی در نظر دارد از نودوپنجمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان با برگزاری کنسرت هنرمند شناخته شده و مستعد 

» دوامی...


Written by Administrator

   

مقاله دکترصادق زیبا کلام

Attention: open in a new window. Print

11
August
2014

   

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 26 August 2014 20:50
Written by yildirim

   

اوزبیک خان و نقفش او در آلتین اوردو

Attention: open in a new window. Print

30
July
2014
 

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 30 July 2014 21:50
Written by yildirim

   

استاد شرعی جوزجانی بیلن مصاحبه

Attention: open in a new window. Print

27
July
2014

» دوامی...

Last Updated on Monday, 28 July 2014 18:33
Written by yildirim

   

مرحوم گوهر ملک نینگ وفاتی مناسبتی بیلن تعزیت و تسلیت سوزلری

Attention: open in a new window. Print

24
July
2014

» دوامی...


Written by yildirim

   

Page 1 of 42

Copyright © 2010 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide

mooCow mooCow mooCow
mooCow