یــیــر یــک قــامــوســی عــالــم اســتــاد هــاشــم شــایــق افــنــدی حــیــاتــیــدن لــوحــه لــر

Attention: open in a new window. Print

30
March
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 02 April 2014 16:51
Written by yildirim

 

بابر کلتوری انجمنی نوروز بیره مینی نشانله دی

Attention: open in a new window. Print

24
March
2014

 

 

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 25 March 2014 22:20
Written by yildirim

   

به برادر عزیز و گرامی جناب داکتر جمراد جمشید از دوکتور شهرانی

Attention: open in a new window. Print

22
March
2014

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 22 March 2014 18:48
Written by yildirim

   

بابرکلتوری انجمنی نوروز بیره مینی نشانلیدی

Attention: open in a new window. Print

15
March
2014

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 15 March 2014 22:09
Written by yildirim

   

!نـو ر و ز بـیـر ه می بـرچـه وطـنـداشـلـرگه مـبـارک بـولـسـیـن

Attention: open in a new window. Print

14
March
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 14 March 2014 17:25
Written by yildirim

   

يولدوزلرايزيدن" آتلی کتاب نشردن چیقدی"

Attention: open in a new window. Print

11
March
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Friday, 14 March 2014 12:21
Written by yildirim

   

اؤزبیک لیگینگنی بیلمه سنگ

Attention: open in a new window. Print

10
March
2014

 

» دوامی...


Written by yildirim

   

بابر سایتی نینگ مخلصلری آشیب بارماقده

Attention: open in a new window. Print

08
March
2014

» دوامی...

Last Updated on Monday, 10 March 2014 23:17
Written by yildirim

   

2 نوایی سیاستمدار پیشگام در دفاع از حقوق بشر

Attention: open in a new window. Print

07
March
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 07 March 2014 23:29
Written by yildirim

   

ترانه های بابا طاهـرعـریان

Attention: open in a new window. Print

03
March
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 07 March 2014 01:14
Written by yildirim

   

تاج محل اعجوبۀ جهان

Attention: open in a new window. Print

01
March
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 01 March 2014 17:06
Written by yildirim

   

Page 1 of 39

Copyright © 2010 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide

mooCow mooCow mooCow
mooCow