زبان، مھم ترین وسیله ی شناخت

Attention: open in a new window. Print

27
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Monday, 27 October 2014 22:23
Written by yildirim

 

ردیه ای بر شاهنامه فردوسی، حکیم ابوالقاسم طوسی به زبان فارسی دری

Attention: open in a new window. Print

26
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 26 October 2014 21:25
Written by yildirim

   

میمنه سفری خاطره لریدن

Attention: open in a new window. Print

26
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 28 October 2014 01:01
Written by yildirim

   

"بابر کلتوری انجمنی" نینگ اون بیرینچی قورولتایی موفقیت بیلن بولیب اوتدی

Attention: open in a new window. Print

24
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 24 October 2014 23:57
Written by yildirim

   

بیله سیزمی؟

Attention: open in a new window. Print

17
October
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 18 October 2014 01:05
Written by yildirim

   

نوایی سیاستمدار پیشگام.... رحیم ابراهیم

Attention: open in a new window. Print

16
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 16 October 2014 14:09
Written by yildirim

   

مینینگ علمی رهبریم پروفیسور اکمل سعیدوف

Attention: open in a new window. Print

09
October
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Friday, 10 October 2014 21:30
Written by yildirim

   

«در جواب شعر « خـد ا ی عـر ب

Attention: open in a new window. Print

21
September
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 25 September 2014 09:13
Written by yildirim

   

قیرغیزستان مدنیّت اربابلری قه یده سیز؟ جمال گمال

Attention: open in a new window. Print

20
September
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 20 September 2014 15:27
Written by yildirim

   

دیدگاه ناعادلانهٔ دیده بان حقوق بشر در قضیهٔ پغمان

Attention: open in a new window. Print

18
September
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 15:35
Written by yildirim

   

اسلام کریموف نطقی

Attention: open in a new window. Print

17
September
2014

» دوامی...

Last Updated on Thursday, 18 September 2014 01:05
Written by yildirim

   

Page 1 of 42

Copyright © 2010 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide

mooCow mooCow mooCow
mooCow