اعجازکلام --- عالم لبیب

Attention: open in a new window. Print

20
November
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Monday, 24 November 2014 13:28
Written by yildirim

 

علیشیر نوایی و "خمسه چیلیک" عنعنه لری

Attention: open in a new window. Print

16
November
2014

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 16 November 2014 19:16
Written by yildirim

   

یک مقالۀ تاریخی دردفاع از حقوق تورکی زبانان افغانستان

Attention: open in a new window. Print

15
November
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 15 November 2014 21:38
Written by yildirim

   

مولانا جامی سرایندهٔ ارزشهای عالی انسانی ودوستی خلقها

Attention: open in a new window. Print

12
November
2014

» دوامی...

Last Updated on Wednesday, 12 November 2014 17:15
Written by yildirim

   

En konferens om arbetsliv och familjeliv

Attention: open in a new window. Print

07
November
2014

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 11 November 2014 13:12
Written by Babur föreningen utbildningsenheten

   

دوکتور شفیقه یارقین نینگ ینگی شعرلری

Attention: open in a new window. Print

04
November
2014

 

» دوامی...


Written by yildirim

   

زبان، مھم ترین وسیله ی شناخت

Attention: open in a new window. Print

27
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Monday, 27 October 2014 22:23
Written by yildirim

   

ردیه ای بر شاهنامه فردوسی، حکیم ابوالقاسم طوسی به زبان فارسی دری

Attention: open in a new window. Print

26
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Sunday, 26 October 2014 21:25
Written by yildirim

   

میمنه سفری خاطره لریدن

Attention: open in a new window. Print

26
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Tuesday, 28 October 2014 01:01
Written by yildirim

   

"بابر کلتوری انجمنی" نینگ اون بیرینچی قورولتایی موفقیت بیلن بولیب اوتدی

Attention: open in a new window. Print

24
October
2014

» دوامی...

Last Updated on Friday, 24 October 2014 23:57
Written by yildirim

   

بیله سیزمی؟

Attention: open in a new window. Print

17
October
2014

 

» دوامی...

Last Updated on Saturday, 18 October 2014 01:05
Written by yildirim

   

Page 1 of 43

Copyright © 2010 Babur.org


Webdesign by Webgau.de | Support by Forum | XHTML & CSS Valide

mooCow mooCow mooCow
mooCow